Plataforma d'accés a l'agrobiodiversitat catalana. El tomàquet de Penjar
Aquesta és una actuació del projecte "Plataforma d'accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l'agrobiodiversitat en agricultura productiva", finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el marc dels ajuts a les activitats de demostració.
Clica per començar
 
El projecte té per objectiu fer accessibles els recursos fitogenètics conservats al Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (UPC), on es manté una part molt important de la variabilitat genètica de les varietats tradicionals de tomàquet catalanes.

Si en vols saber més sobre el projecte, clica al següent enllaç: http://www.fundaciomiquelagusti.cat/
 
Per començar el projecte ens proposem recollir informació sobre quins materials tradicionals de tomàquet de Penjar poden ser de més interès pel sector. Gràcies per participar a l'enquesta!

 
El meu nom és:

Les informacions de tipus personal no són obligatòries. En cas de que no vulguis donar aquesta informació salta a la següent pregunta.
 
Aquesta enquesta està dirigida principalment a productors de tomàquet de Penjar. No obstant, si no ets productor però tens coneixements sobre el seu cultiu ens interessa la teva opinió!


 
A quin municipi es troba ubicada la teva explotació?

 
Quin tipus de producció realitzes?


 
On produeixes el tomàquet de Penjar?


 
Quantes plantes de tomàquet de Penjar cultives cada any?

Indica el número de plantes que vas cultivar l'any passat
 
Coneixes el rendiment del cultiu (producció per planta)?

     
 
En cas escaient, detalla el rendiment del darrer any?

Indica'ns en quines unitats expresses el rendiment (kg/planta, kg/m2...)
 
En el moment de plena producció del cultiu (juliol-agost) quina dosi de reg apliques al cultiu?

Només en cas d'utilitzar reg localitzat

 
Quantes varietats de tomàquet de Penjar diferents cultives?


 
Quin tipus de material cultives principalment?


 
Quants anys fa que cultives aquesta varietat?

 
Com anomenes la teva varietat?

 
Quin procediment empres per obtenir la llavor pel següent any de cultiu?


 
La teva varietat ha estat recol·lectada alguna vegada per un equip de recerca i saps si està conservada en un banc de llavors públic?

     
 
Com conserves els tomàquets?

Selecciona la combinació que s'ajusti a les teves pràctiques. Per exemple: "en caixes" + "a temperatura ambiental" + "a la foscor"

 
Durant quant de temps se't conserven els tomàquets?


 
Fas algun tractament postcollita als fruits per millorar-ne la conservació?

     
 
Quin?

 
On comercialtizes principalment el producte?


 
El tomàquet de Penjar pot ser de colors diferents. Selecciona el color del fruit que prefereixis


 
Dins el tomàquet de Penjar trobem gairebé totes les formes del fruit existents en el tomàquet cultivat. Quina és la teva preferida? 
Acabat en punxa o sense? Com prefereixes que sigui el terminal de floració del fruit? 
La forma de la inflorescència és un aspecte clau d'una varietat. Quina de les següents arquitectures creus que és la òptima?

 
En alguns casos la inflorescència pot rebrotar (continuar creixent i traient fulles). Aquesta és una característica negativa?


 
Algunes varietats de tomàquet manifesten un creixement determinat (aturen el creixement després de 3-4 poms). Creus que aquesta pot ser una característica interessant pel tomàquet de Penjar?


 
Algunes varietats presenten coll verd mentre que en d'altres tota la superfície del fruit canvia de color. Quines varietats prefereixes? 
Quins factors creus que limiten l'ús de les varietats tradicionals en agricultura comercial?


 
Quines característiques creus que s'haurien de millorar de les varietats tradicionals de tomàquet de Penjar?


 
Quines són les principals plagues, malalties o fisiopaties que afecten al teu cultiu?


 
Tomàquet bombeta, colló de xai, tísic, de guardar... quins altres noms de varietats de tomàquet de Penjar coneixes ?

 
Quin interès creus que té crear una plataforma on els agricultors tinguin accés obert a les varietats emmagatzemades en Bancs de Germoplasma/Llavors?

Puntua del 0 (no té interès) al 10 (té molt interès)
 
Aquest any 2018 cultivarem 40 varietats de tomàquet de Penjar i en multiplicarem llavor per posar-les a disposició del sector. T'invitem a participar en el projecte a través de les jornades de camp que s'organitzin. Vols que t'avisem?

     
 
El tomàquet de Penjar és un emblema de l'agricultura catalana. Si ens vols donar algun consell o fer-nos algun comentari aprofita aquest espai!

Moltes gràcies per participar a l'enquesta. Quan publiquem els resultats t'ho farem saber!
Clica per acabar
Powered by Typeform
Powered by Typeform